Zasady turniejów equality znacznie różnią się od tradycyjnych turniejów tańca towarzyskiego. Podstawową zasadą jest oczywiście taniec w parach tej samych płci, czyli żeńskich lub męskich, ale to nie jedyna różnica w porównaniu do zwykłych turniejów tańca towarzyskiego.

 

W tradycyjnych turniejach pary muszą zdobywać punkty oraz miejsca na podium, aby zdobywać coraz to wyższe klasy taneczne; wówczas dana klasa daje miarodajny obraz umiejętności danej pary i w momencie zgłoszenia na turniej para rejestruje się w swojej klasie. Aby turniej equality był sprawiedliwy, to sędziowie decydują, na jakim poziomie będzie tańczyła dana para. Chociaż przy internetowej rejestracji na wybrany turniej dana para sama wybiera poziom swojego tańca, to właśnie sędziowie decydują ostatecznie, jaką klasę para otrzymuje w danym turnieju. Wybór pary odnośnie swojej klasy jest jedynie wskazówką dla sędziów i nie jest nigdzie publikowany. W tańcu equality można wyróżnić następujące poziomy:

 • E – poziom bardzo początkujący – dla tancerzy, którzy stawiają dopiero swoje pierwsze kroki na parkietach (ten poziom jest jednak bardzo rzadko tworzony i jedynie na niektórych turniejach),
 • D – poziom początkujący - dla tancerzy, którzy dopiero zaczynają przygodę z turniejami,
 • C – poziom podstawowy - dla tancerzy, dla których taniec to duża przyjemność, ale muszą jeszcze sporo popracować nad polepszeniem swojego tańca,
 • B – poziom średnio-zaawansowany – dla których turnieje tańca nie są już nowością i którzy regularnie trenują,
 • A – poziom zaawansowany (mistrzowski) - dla tancerzy, którzy mogą pochwalić się najlepszą techniką taneczną, mają największe doświadczenie taneczne i już od dłuższego czasu bardzo intensywnie trenują.

 

Styl latynoamerykański oraz styl standardowy oceniane są osobno. Oznacza to, że para może zdecydować się na danym turnieju tylko na jeden styl albo na dwa, ale wtedy każdy styl podlega osobnej ocenie i może się zdarzyć tak, że dana para w stylu LA ma np. poziom B, a w stylu ST klasę C. Daje to dużą swobodę wyboru i nie zmusza par, które nie czują się dobrze w obu stylach do udziału w mniej lubianym stylu lub rezygnacji z turnieju (w przeciwieństwie do tradycyjnych turniejów TT, w których to w klasach E oraz D, trzeba tańczyć obowiązkowo oba style, a końcowa ocena wynika z oceny wszystkich tańców LA i ST).

 

Na większości turniejów pary żeńskie oraz męskie również oceniane są oddzielnie. Unika się w ten sposób rywalizacji płci.

 

Aby dokonać podziału ze względu na stopień zaawansowania pary, odbywa się najpierw parę rund klasyfikacyjnych. Na początku pary tańczą jeden taniec, wybrany przez sędziów spośród trzech: w stylu standardowym jest to: walc angielski, tango lub quickstep, natomiast w stylu latynoamerykańskim: cha cha, rumba lub jive. Ta runda określana jest mianem general look, pary w tej rundzie nie są ocenianie, daje to jedynie ogólny obraz poziomu par na turnieju dla sędziów. Po tej rundzie rozpoczyna się już pierwsza runda klasyfikacyjna. Pary muszą zatańczyć następujące tańce w tej rundzie:

 • w LA: cha cha, rumba i jive,
 • w ST: walc angielski, tango i quickstep.

 

Na podstawie tych tańców sędziowie przypisują parze poziom przyznając adekwatną liczbę punktów za każdy taniec. 1 pkt. oznacza poziom A, 3 pkt. to poziom B, 5 pkt. C, 7 pkt. D.  Im mniej punktów łącznie para zdobędzie, tym wyższą klasę osiąga. Czasem jest przeprowadzona dodatkowa runda klasyfikacyjna, w której to pary tańczą ponownie jeden taniec z nazwanych już wyżej trzech. W tej rundzie wyjaśniają się ewentualne wątpliwości, a pary dowiadują się, na którym poziomie będzie im dane tańczyć. Na większości turniejów istnieje również zasada, że zwycięzcy w danej kategorii i klasie mogą przejść o klasę wyżej na tym samym turnieju i zmierzyć się z parami z wyższego poziomu. Tym samym np. zwycięzcy poziomu C mężczyzn w stylu LA otrzymują zaproszenie do przejścia do klasy B mężczyzn w stylu LA.

 

Później już pozostaje przeprowadzenie rund ćwierćfinałowych, półfinałowych oraz finałowych w zależności od ilości par w danej klasie. Na każdym poziomie tańczy się jednak różną liczbę tańców:

 • w stylu standardowym:
  • dla poziomów D i C: walc angielski, tango i quickstep,
  • dla poziomu B: walc angielski, tango, fokstrot i quicstep,
  • dla poziomu A: walc angielski, tango, walc wiedeński, fokstrot i quickstep,
 • w stylu latynoamerykańskim:
  • dla poziomów D i C: cha cha, rumba i jive,
  • dla poziomu B: cha cha, samba, rumba i jive,
  • dla poziomu A: cha cha, samba, rumba, paso doble i jive.

 

Jeśli chodzi o wykaz dozwolonych figur na danym poziomie, to jest on bardzo dowolny. Należy oczywiście tańczyć zgodnie ze światowym programem tanecznym, jednak nie ma zakazanych figur z wyższych poziomów dla klas niższych. Niedozwolone są unoszenia (rozumiane jako oderwanie dwóch stóp od parkietu jednej osoby przy pomocy partnera) oraz figury, które mogłyby być niebezpieczne dla pozostałych par.

 

Więcej informacji dotyczących zasad danych turniejów można oczywiście znaleźć na stronie samego turnieju lub w regulaminie ESSDA (European Same-Sex Dance Association) na stronie http://essda.eu/competition-rules/essda-competition-rules/.

 

Gorąco zapraszamy do udziału w turniejach tańca towarzyskiego equality – to niepowtarzalna atmosfera, której nie sposób doświadczyć na tradycyjnych turniejach, cudowni ludzie i niezapomniane przeżycia!

 

 Taniec towarzyski Katowice- Gay-Lesbian-Trans-Bisexual-Hetero-Friendly